Regulamin

Sklep internetowy Norimpex, dostępny pod adresem www.norimpex.pl, prowadzony jest przez firmę NORIMPEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Osadnicza 35, 65-785 Zielona Góra, NIP: 9291859133, REGON: 08120300700000, zarejestrowaną rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze pod numerem KRS: 0000504427, www.norimpex.pl, e-mail: biuro@norimpex.pl, tel./fax: (068) 328 09 00.

1. Sklep internetowy Norimpex.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu 24h.
2. Wszystkie ceny dla klientów podane na stronach internetowych norimpex.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT.
4. Realizujemy zamówienia wyłącznie powyżej 200zł brutto.
4.1 Darmowa wysyłka przy zamówieniu na kwotę powyżej 500 zł brutto
5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub dowozimy własnym transportem.
6. Sposoby płatności w sklepie norimpex.pl:
– przelew-przedpłata – zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy Norimpex i zostaną zaksięgowane,  przelew prosimy dokonać po otrzymaniu odpowiedniej informacji od handlowca obsługującego zamówienie;
– pobranie – towar zostanie wysłany po spakowaniu oraz akceptacji przez składającego zamówienie.
7. Warunki dostawy towaru.
Na czas otrzymania przesyłki składa się:
– czas realizacji zamówienia (zaksięgowanie przedpłaty, zgromadzenie wszystkich zamówionych produktów, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
– czas dostawy, firmą kurierską (zwykle jeden dzień roboczy).
Koszty dostawy są zróżnicowane w zależności od wielkości zamówienia, formy płatności, wagi, gabarytów i są ustalane indywidualnie przy każdym zamówieniu.
8. Składając reklamację, kupujący zobowiązuje się dostarczyć reklamowany towar do firmy NORIMPEX na adres: NORIMPEX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra.
9. Nazwy i znaki towarowe należą do ich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.
10. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Norimpex.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
11. W ciągu 14 dni Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować firmę NORIMPEX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra, e-mail biuro@norimpex.pl, tel./fax: (068) 328 09 00, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Pismo zawierające odstąpienie od umowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@norimpex.pl, drogą pocztową na adres: NORIMPEX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra lub faksem tel./fax: (068) 328 09 00. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
12. W przypadku odstąpienia od umowy firma NORIMPEX zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia ferowany przez firmę NORIMPEX, opisanych w pkt. 14), niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym firma NORIMPEX została poinformowana o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Firma NORIMPEX może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia firmie NORIMPEX dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek, na własny koszt, odesłać lub przekazać firmie NORIMPEX (na adres: NORIMPEX Sp. z o.o. Sp.K., ul. Osadnicza 35, 65-001 Zielona Góra), otrzymany towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia w którym Kupujący odstąpił od umowy. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący. Termin jest zachowany, jeśli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
14. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez firmę NORIMPEX, firma NORIMPEX nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostawy towaru.
15. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1) Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2) Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
3) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4) Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

Platforma roztrzygania sporów ODR:
„Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

„Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy (nazwa siedziby, adres sądu arbitrażowego najbliższy sprzedawcy) lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Właściciela.”

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

NORIMPEX Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Osadnicza 35
65-001 Zielona Góra
biuro@norimpex.pl
tel./fax: (068) 328 09 00

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….
Data odbioru towaru ……………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Hurt online

Hurt online

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu