17-05-2021

Witamy na naszej stronie


 

KOMUNIKAT

Opublikowane: 17-05-2021

NORIMPEX Sp. z o. o Sp.k z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że zabawka: barrel -0- slime, NO-1001352, kod EAN 5902444013521 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom migracji boru, co stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie związanego z narażaniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Hurt online

Hurt online

Mapa dojazdu

Mapa dojazdu